Bella Máté: Béke | EFVK – KÉK

Mivel a mára tervezett "Második találkozásunkra" nem kerülhet sor Erdei
Péter karnaggyal és a KÉK tagjaival Kecskeméten, ezért az egy évvel
ezelőtti közös napunkról idézzük ide Bella Máté: Béke (Juhász Gyula) c.
művét.

 

 

Juhász Gyula: Béke

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.

 

 
És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.
 

 

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,
 

 

Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.

 

You may also like...