Békés ünnepnapokat, meghitt Húsvétot kívánunk!

‘Kilencz órakor pedig felkiálta Jézus nagy szóval, ezt mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem én Istenem! miért hagyál el engemet! [Máté 27.46]’

You may also like...